Plan konferencji:

10:00-10:45 - Polska wobec chińskiej formuły 16+1. Zalety i wady uczestnictwa - Stanisław Niewiński - pracownik i doktorant Uniwersytetu Opolskiego, ekspert Instytut Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, analityk portalu “People`s Square”.


10:55 -11:40 - Relacje polsko-niemieckie a dynamika przekształceń systemu międzynarodowego - Mateusz Ambrożek - analityk Instytutu Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense oraz Instytutu Geopolityki, współpracownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ośrodka Myśli Politycznej.


11:50-12:35 - Niekontrolowana migracja do Europy zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski - Jan Wójcik -  członek zarządu Fundacji Instytut Spraw Europejskich, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, założyciel portalu Euroislam.pl, komentator i publicysta Wirtualnej Polski.

12:45-14:15 - Geopolityka Polski w kontekście teorii wojny dyfuzyjnej - dr Leszek Sykulski -  nauczyciel akademicki, doktor nauk o polityce, historyk. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył także kurs oficerów rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (ppor. rez.). Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego


14:25-15:10 - Stała obecność wojsk USA w Polsce – szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, regionu i świata - dr Bartosz Maziarz - adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego, specjalista ds. bezpieczeństwa. W 2017 r. - ekspert Komitetu Regionu UE ds. odporności zewnętrznej.


15:30 - debata z udziałem wszystkich prelegentów


Prowadzenie: Paweł Ziorko - Instytut Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense